Witam w załączeniu udostępnienie informacji publicznej na wniosek
przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej

--
Z poważaniem
Katarzyna Regulińska
Inspektor ds gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami
Urzad Miasta i gminy w Drobinie
email: {{ email }}

Załączniki