Witam w załączeniu udostępnienie informacji publicznej na wniosek
przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej

--
Z poważaniem
Katarzyna Regulińska
Inspektor ds gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami
Urzad Miasta i gminy w Drobinie
email: k.regulinska@drobin.pl

Załączniki

Pobierz list