--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Fwd: scan
Data: Wed, 31 Oct 2018 09:44:58 +0100
Nadawca: Sylwia Sikora <sylwia.sikora@wartkowice.pl>
Adresat: sprawa-10067@pokot.pl

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję skan pisma dotyczącego zmiany terminu w
załatwieniu sprawy w zakresie udostępnienia informacji publicznej
zawartej w Pana wystąpieniu.

Z poważaniem
Sylwia Sikora
inspektor ds rolnictwa
UG Wartkowice

Pobierz list