Dzień dobry,

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 19
października 2018r., dot. udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kowalska

podinspektor ds. ogólno-administracyjnych

Referat Społeczno-Organizacyjny

Urząd Gminy Zapolice

98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5

tel/fax (43) 823-19-82

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

<http://www.zapolice.pl> www.zapolice.pl

Załączniki