Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.10.2018 r. o udzielenie informacji
publicznej informuję co następuje:

Ad. 1)

Daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca zaplanowanych polowań
podawane są w Planach Polowań przesyłanych do UG przez dzierżawców obwodów
łowieckich.

Ad.2)

W załączeniu przesyłam skany Planów Polowań na sezon 2018/2019
przysłanych do UG przez dzierżawców obwodów łowieckich.

Ad.3) Dane dot. polowań podawane są na stronie internetowej Urzędu pod
adresem http://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=234&strona=1

Ad. 4)

Po uzyskaniu aktualnych danych od Kół Łowieckich zostaną one udostępnione na
stronie internetowej Urzędu pod adresem

http://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=234&strona=1

Dziękuję

Bernadeta Głowacz

Urząd Gminy Czarna

ul. Spółdzielcza 4

39-215 Czarna

tel. 14 676 10 30, 14 676 19 38

fax. 14 676 14 42

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r., dalej zwanym "RODO" informujemy, że Administratorem Pana/Pani
danych osobowych jest Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna. Dane
osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na administratorze. Pozostałe informacje zamieszczone są na stronie
<http://www.czarna.biuletyn.net/?bip=1&cid=1319&bsc=N> BIP Urzędu Gminy w
Czarnej.

Załączniki

  • plany_lowieckie.pdf
  • plan_jednosc.pdf