Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam udzielenie informacji publicznej na wniosek z
dnia 19.10.2018 r.

--
Z poważaniem
Elżbieta Czapińska
Urząd Gminy Widawa
www.widawa.pl

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1), prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na stronie www.bip.widawa.pl klauzulami informacyjnymi.

Załączniki