To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 31
październik 2018 do "sekretariat@ugojrzen.nazwa.pl" <sekretariat@ojrzen.pl> z
tematem "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list