W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie Informacji
publicznej. Proszę o e-mailowe potwierdzenie odbioru wiadomości.

Anna Pertkiewicz
Inspektor
Referat Techniczno-Inwestycyjny
tel.: <tel:422111173> 42 211 11 73 wewn. 128, <tel:422111173> 42 211 10
52
e-mail: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

herb_kl

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
tel.: <tel:422111173> 42 211 11 73, <tel:422111903> 42 211 19 03
fax: <fax:422111168> 42 211 11 68
e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }},
<mailto:{{ email }}> {{ email }}
<http://bip.konstantynow.pl> Biuletyn Informacji Publicznej

"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki
reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów
Łódzki, ul. Zgierska 2, <mailto:{{ email }}>
{{ email }}, <mailto:{{ email }}>
{{ email }}, tel. <tel:422111173> 42 211 11 73
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie <http://bip.konstantynow.pl>
bip.konstantynow.pl.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z
wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:
<mailto:{{ email }}> {{ email }}."

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o
niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are
not the intended recipient, please notify the sender by return email and
then delete this message from your system.
You should not copy or forward this message or disclose its contents to any
person.

Załączniki

  • image001.gif ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Odpowiedź56.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz