Witam! Na
postawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) uprzejmie informuję,
iż ze względu na duży zakres informacji oraz dokumentów o jakie Pan wnioskuje,
odpowiedzi na pismo z dnia 17   października
2018 roku udzielimy najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku.   Z poważaniem Leszek Chmielecki Inspektor Urząd Gminy w Dalikowie

Pobierz list