W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2018r. o udostępnienie informacji
publicznej dotyczących zaplanowanych terminów polowań zbiorowych po 1.04
2018r. przesyłam w załączeniu przesyłam kopie rocznych planów kół
łowieckich na sezon 2018/2019 jednocześnie informuję ,że kopie planów
łowieckich zamieszczone są na stronie internetowej gminy www.skorzec.eu
w zakładce (ogłoszenia dla rolników)

--
Pozdrawiam
Grażyna Dziedzic

Załączniki