Witam! Na
postawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) uprzejmie informuję,
iż ze względu na duży zakres informacji oraz dokumentów o jakie Pan wnioskuje,
odpowiedzi na pismo z dnia 17   października
2018 roku udzielimy najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku. Z poważaniem Leszek Chmielecki Inspektor Urząd Gminy w Dalikowie
Dnia 17 października 2018 22:17 sprawa-10057@pokot.pl napisał(a):


Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-10057@pokot.pl

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list