Poniżej udzielam odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych po
1 kwietnia 2018 r.
ad. 1) plik w załączeniu
ad. 2) plik w załączeniu
ad. 3) informacje o dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych będą udostępniane na stronie internetowej
www.budziszewice.net oraz www.bip.budziszewice.net
ad.4) W chwili obecnej koła łowieckie nie udostępniły informacji o
miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym. Jeżeli zostaną otrzymane od kół zostaną umieszczone na
stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Budziszewice.

--
Katarzyna Kik
Urząd Gminy w Budziszewicach
44 710 23 89 w. 22

Załączniki