Dziękuję za odpowiedź. Prosiłem jeszcze o wskazanie linków do miejsca zamieszczenia na stronie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród obwieszczeń zawierających terminy, miejsca, godziny rozpoczęcia i zakończenia zgłoszonych polowań zbiorowych. Zwłaszcza interesują mnie zgłoszone godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia. Podtrzymuję w tym zakresie swój wniosek z dn. 20.10.2018 r.

Odnośnie książek ewidencji, to oczywiście prowadzą je dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, natomiast zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości m.in poprzez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy, informację o miejscu ich przechowywania oraz o sposobie udostępniania informacji w nich zawartych. Dlatego podtrzymuję wniosek o podanie również linku do tych informacji zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list