Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo rajdu młodzieżowego, który odbędzie się w
najbliższą sobotę 3 listopada, od godz. 8 rano, trasą rowerową prowadzącą
przez "czarny szlak" nad rzeką Bzurą (Marynki - Witaszewice - "trytwa" -
Nędzerzew) oraz planowane obserwacje ptaków na łąkach nad Bzurą - na
podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie następującej
informacji publicznej:

Czy w dniu 3 listopada 2018 r. na terenie Gminy Góra Św.
Małgorzaty organizowane są polowania zbiorowe? Jeśli tak, to wnoszę o:

- treść informacji dotyczących polowania zbiorowego przekazanych w 2018 r.
Gminie Góra Św. Małgorzaty, a dotyczących dnia 3 listopada 2018 r., zgodnie
z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

- wskazanie miejsca (miejsc) na stronie internetowej urzędu gminy, gdzie
zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie zostały podane do
publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce
polowań zbiorowych.

Wnioskowaną informację proszę przekazać w formie elektronicznej (plików
komputerowych, skanów) na mój adres e-mail.

Z poważaniem,
Piotr Woźniak
Mazowiecka Grupa Rajdowa