Dziękuję za odpowiedź, proszę o wskazanie dokładnego linku do strony, gdzie zamieszczone są obwieszczenia w sprawie miejsc, terminów, godzin rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych, ponieważ nie potrafię ich odnaleźć na stronie http://www.dwikozy.gmina.pl/

Proszę też o informację na temat godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania zaplanowanego w dn. 03.11.2018 w obwodzie łowieckim nr 143.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535