Urząd Gminy w Kobielach Wielkich przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
Sekretarz Gminy
Józef Szpruch

Załączniki