Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że terminy polowań są umieszczone na stronie bip urzędu:

http://bip.suchozebry.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/441720/plany_polowan_zbiorowych_na_sezon_lowiecki_20182019_

Jednocześnie informuję, że do Urzędu Gminy w Suchożebrach nie wpłynęły informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, w związku z powyższym wystąpiliśmy do właściwych kół łowieckich z pismem o wskazanie ww. informacji.

Agnieszka Rawa

Sekretarz Gminy

Załączniki