Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
20.10.2018 r., dostarczony do tut Urzędu przy pomocy poczty
elektronicznej (data wpływu 22.10.2018 r.), informuję:

1.Plik w formie Word w załączeniu - zgodnie z posiadanymi danymi,

2.Plik w formie pdf w załączeniu – zgodnie z posiadanymi danymi ,

3. „Aktualności” - na stronie głównej,

4. „Aktualności” - na stronie głównej.

Jednocześnie informuję, iż jeżeli zamierzają Państwo wykorzystać
uzyskaną informację w celu jej ponownego wykorzystania w rozumieniu art.
2 ust. 2 ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego tj. ("przez ponowne wykorzystywanie
należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej
"użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych
lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego
informacja została wytworzona") należy zwrócić się do Organu,
udostępniającego niniejszą informację, celem ustalenia warunków jej
ponownego wykorzystania.

Ponadto informuje, że tut. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za
niezgodne z prawem wykorzystanie informacji.

z wyrazami szacunku

Mateusz Kowalski - Gmina Gostynin

Załączniki

  • polowania.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • wykaz_polowań.docx ( Nie wykryte ) Pobierz