Urząd Gminy Sadowne odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
gminy po 1 kwietnia 2018 roku niniejszym informuję:

1. Data, godzina rozpoczęcia oraz miejsce zaplanowanych polowań w
załączeniu.

2. Skan terminarzy polowań w załączeniu.

3. <https://www.sadowne.pl/redir,101?tresc=1721>
https://www.sadowne.pl/redir,101?tresc=1721

4. Dzierżawcy nie przekazali Wójtowi Gminy informacji odnośnie miejsca
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

Monika Głuszak

Urząd Gminy Sadowne

Załączniki