Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych na terenie Gminy Stara Biała polowań, zawarty we wiadomości e-mail z dnia 20 października 2018 r. uprzejmie informuję, że:

Ad 1.

Informacje o datach, godzinach rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscach zaplanowanych polowań, które dotyczą terenu Gminy Stara Biała stanowią załącznik nr 1 do niniejszej wiadomości.

Ad 2.

Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przekazane do Urzędu Gminy Stara Biała przez dzierżawców obwodów łowieckich stanowią załącznik nr 2 do niniejszej wiadomości.

Ad 3 i 4.

Obwieszczenia dotyczące terminu polowań zbiorowych oraz o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym będą umieszczane pod adresem: https://bip.starabiala.pl (zakładka Prawo Lokalne – Ochrona Środowiska – Obwieszczenia).

Biała, dn. 05.11.2018 r.

SO.1431.53.2018

Z poważaniem

z up. Wójta

Aleksandra Cylińska

Sekretarz Gminy Stara Biała

----------------------------------------------------------------------------------------

Adrian Portalski
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 24 366-87-23, fax 24 365-61-65
<mailto:{{ email }}> {{ email }}
<http://www.starabiala.pl/> www.starabiala.pl

Załączniki

  • image001.jpg
  • Załącznik_nr_1_do_informacji_publicznej_SO.1431.53.2018._Terminy_roz_DwqAP78.docx
  • Załącznik_nr_2_do_informacji_publicznej_SO.1431.53.2018._Informacje_dzie....pdf