W odpowiedzi na wniosek zarejestrowany pod nr S.431.52.2018 w załączeniu
przesyłam skany informacji dotyczącej zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r.
Informacje umieszczane na stornie internetowej urzędu zamieszczane są
pod adresem:
http://www.kotun.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=178&Itemid=378

Z poważaniem
Joanna Jędrzejewska
Sekretarz Gminy Kotuń

Załączniki