Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Załączniki