Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek przedstawiam następujące informacje:
Ad.1. Wszelkie informacje na temat polowań przekazywane są do gminy jedynie
wersji papierowej (wersję edytowalną proszę stworzyć we własnym zakresie).
Ad. 2. W załączeniu skany.
Ad. 3. https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=199
Ad. 4. https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=199

Zdolski Marcin
Urząd Gminy Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-12-76-763
Regon: 000550203
e-mail: {{ email }}

Załączniki