W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na wniosek Gmina
Ludwin informuje:

1. Przesyłamy trzy dokumenty - jeden w formie edytowalnej. Dwa
pozostałe z racji przesłania do Gminy Ludwin przez Koła Łowieckie formy
papierowej skutkuje brakiem możliwości przesłania do Państwa formy
edytowalnej

2. Wójt Gminy Ludwin na chwilę obecną nie otrzymał informacji od Kół
Łowieckich informacji o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia
polowań.

3. http://www.e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard

4. Na dzień dzisiejszy Wójt Gminy Ludwin nie posiada informacji od Kół
Łowieckich o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym

Z poważaniem

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Halina Drabik