Bulkowo, dnia 06.11.2018 r.

USC.KU.1431.46.2018

Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27
90-602 Łódź

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.10.2018 r.(data wpływu do Urzędu 23.10.2018 r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje:

Odpowiedź na pytanie nr 1
Plany polowań są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bulkowo www.bulkowo.pl w zakładce „Dla mieszkańców”. Żądana we wniosku informacja udostępniana jest na stronie www.bulkowo.pl, co oznacza, że informacja ta została udostępniona w formie wskazanej w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a ich udostępnianie na wniosek jest wyłączone.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Wszelkie informacje przekazane przez podmioty określone w pyt 2 są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bulkowo www.bulkowo.pl w zakładce „Dla mieszkańców”. Żądana we wniosku informacja udostępniana jest na stronie www.bulkowo.pl, co oznacza, że informacja ta została udostępniona w formie wskazanej w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a ich udostępnianie na wniosek jest wyłączone.

Odpowiedź na pytanie nr 3 i nr 4
Plany polowań oraz informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy www.bulkowo.pl w zakładce „Dla mieszkańców”.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie