Dzień dobry, W odpowiedzi na
Pana wniosek z dnia 22.10.2018 r. dotyczący zaplanowanych terminów
polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy, przesyłam następujące
informacje: Ad. 1 – Gmina Zatory nie posiada w/w danych w wersji edytowalnej, Ad. 2 – skany
otrzymanych harmonogramów polowań zbiorowych, Ad.
3
– www.biuletyn.net www.biuletyn.net Ad.
4 – www.biuletyn.net www.biuletyn.net Z poważaniem Jacek Jackiewicz
Dnia 21 października 2018 02:47 Urząd Gminy Zatory <{{ email }}> napisał(a):


Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{ email }}

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 42 632 8118, 507 575 535

Załączniki

  • plan_polowań_2.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • plan_polowań.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz