Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Urząd Gminy w Rzeczycy,

Dominika Tkaczyk

Załączniki