1431.42.2018 W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 19.10.2018 r. dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy Urząd Gminy Będków przesyła wnioskowane informacje: 1. W załączeniu w formie edytowalnej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań; 2. W załączeniu skany informacji przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich; 3. bip.ugbedkow.madkom.pl bip.ugbedkow.madkom.pl 4. bip.ugbedkow.madkom.pl bip.ugbedkow.madkom.pl Z poważaniem, Mateusz Szubert

Załączniki

  • Inf._dot._polowań_2018.xlsx
  • Inf._dot._polowań_zbior._Kuropatwa.pdf
  • Inf._dot._polowań_zbior._SZARAK_2.pdf
  • Inf._dot._polowań_zbior._SZARAK.pdf