Witam serdecznie,
w odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję;
Ad. 1 -załączone pliki obwieszczenia:
Ad. 2-korespondencja z kołami plik "koła łowieckie 003", przy czym
informacje części kół dotyczące miejsca przechowywania księgi polowań
indywidulanych i sposobu jej udostępniania zostały podane telefonicznie, na
pisma oficjalne jeszcze czekamy, jako że od części kół nie potrzymaliśmy
ich, a nie chcemy pozostawać w dalszej zwłoce;
Ad. 3 www.buczek.org.pl-Informacje-komunikaty-Tablice ogłoszeń BIP;
Ad. 4 www.buczek.org.pl-Informacje-komunikaty-Tablice ogłoszeń BIP
Informacje dotyczące polowań były niezwłocznie po ich przekazaniu
umieszczane na tablicy ogłoszeniowej UG Buczek.

Z poważaniem
Iwona Ratajczyk
Urząd Gminy w Buczku
43 67 74 497

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych
do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo
łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku
Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab
ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane)
do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na
adres e-mail {{ email }}

Krzysztof Wychowałek

--

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Załączniki

 • Obw._1.docx
 • Obw._2.docx
 • Obw._3.docx
 • Obw._4.docx
 • Obw._5.docx
 • Obw._6.docx
 • Obw._7.docx
 • Obw._8.docx
 • Obw._9.docx
 • Obw._10.docx
 • koła_łowieckie003.pdf