RO-S.1431.30.2018
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych go gminy po 1 kwietnia 2018r. Urząd Gminy w Dłutowie informuje, iż wszystkie informacje o planowanych polowaniach są umieszczane na bieżąco na stronie internetowej gminy www.dlutow.pl w zakładce Tablica ogłoszeń.

Sekretariat Wójta Gminy Dlutów
Dorota Ślusarczyk