W odpowiedzi na maila z dnia 29.10.2018 dot. wniosku o udostepnienie
informacji publicznej informuję, że:

1. Przesyłam załączeniu skany przedłożonych do gminy terminarzy
polowań - 2 szt. Niestety Urząd Gminy nie posiada wersji edytowalnych
w/wym. dokumentów.

2. Przesyłam treści wszystkich informacji przekazanych przez
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w okresie od 1 kwietnia 2018 r.

3. i 4 Adres do strony internetowej na której będą zamieszczane
harmonogramy polowań oraz informacje o przechowywaniu książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym
https://www.spiczyn.pl/aktualnosci/ogloszenia-soleckie/.

Zdzisław Niedźwiadek

Inspektor UG Spiczyn

Załączniki

  • polowania_138.pdf
  • pisma_Kł.pdf
  • plan_2019.pdf