Dziękuję za nadesłane pliki. Proszę o informację o:

1. godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania zaplanowanego na 18 listopada w Zawieprzycach
2. godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zaplanowanego na 10 listopada gdzieś w obwodzie łowieckim nr 128

Proszę o skan obwieszczenia Wójta Gminy Spiczyn zawierającego te informacje.

Dodatkowo proszę o podanie w jakim terminie informacje te (zawierające godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania) zostały przez dzierżawców obwodów łowieckich nadesłane do Wójta Gminy Spiczyn.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535