Dzień dobry.

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 02.11.2018 r.

Z poważaniem
Krzysztof Cebula

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Załączniki