Puchaczów, 08.11.2018r.

Urząd Gminy Puchaczów

ul. Lubelska 22

21-013 Puchaczów

<mailto:{{ email }}> {{ email }}

ROŚ.1431.39.2018


<mailto:{{ email }}> {{ email }}

Ośrodek Działań
Ekologicznych "Źródła"

ul. Zielona 27

90 - 902 Łódź

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29.10.2018 r. wystosowany
na mocy art. 61 Konstytucji RP w sprawie udostepnienia informacji publicznej
na temat zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy,
Urząd Gminy Puchaczów informuje, że:

1. Zaplanowane terminy polowań zbiorowych to:

L.p.

Data

Obwód

Miejsce polowań

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

Miejsce zbiórki

1.

20.10.2018

113

wybór

8:00

Stara Wieś

2.

03.11.2018

113

wybór

8:00

Kaniwola

3.

18.11.2018

113

wybór

8:00

Nadrybie

4.

25.11.2018

113

wybór

8:00

Ludwin

5.

08.12.2018

113

wybór

8:00

Karolin

6.

15.12.2018

113

wybór

8:00

Stara Wieś

7.

22.12.2018

113

wybór grupa I

wybór grupa II

Kaniwola

8.

06.01.2019

113

wybór

8:00

Kaniwola

9.

13.01.2019

113

wybór

8:00

Stara Wieś

10.

26.01.2019

113

wybór

8:00

Ludwin

11.

09.02.2019

113

wybór

8:00

Stara Wieś

12.

23.02.2019

113

wybór

8:00

wybór

13.

10.11.2018

140

Las Milejów, Kolonia Białka, Las Siostrzytów

godz.7.30 - 16.00

Kolonia Białka

14.

02.12.2018

140

Las Siostrzytów, Białka

godz.7.30 - 16.00

Leśniczówka Siostrzytów

15.

30.12.2018

140

Las Milejów, Kolonia Białka

godz.7.30 - 16.00

Kolonia Białka

16.

27.01.2019

140

Las Siostrzytów, Białka

godz.7.30 - 16.00

Leśniczówka Siostrzytów

17.

16.02.2019

140

Las Milejów, Kolonia Białka

godz.7.30 - 16.00

Kolonia Białka

18.

11.11.2018

126

Kopina

brak informacji

brak informacji

19.

18.11.2018

126

Grabniak

brak informacji

brak informacji

20.

25.11.2018

126

Szczupak

brak informacji

brak informacji

21.

02.12.2018

126

Cyców

brak informacji

brak informacji

22.

09.12.2018

126

Kopina

brak informacji

brak informacji

23.

11.11.2018

127

Las Jasieniec, Wesołówka

godz.8.00

Magazyny

24.

24.11.2018

127

Las Puchaczów, Wesołówka

godz.8.00

Bogdanka Gaj przy kapliczce

25.

16.12.2018

127

Jasienie, Malinówka

godz.8.00

Pomnik Ułana

26.

22.12.2018

127

Ostrówek, Brzeziny

godz.8.00

Skućków

27.

30.12.2018

127

Stefanów 30

godz.8.00

Nadrybie-Janowica

28.

19.01.2018

127

Jasieniec, Szpica

godz.8.00

Magazyny

29.

27.01.2019

127

Las Puchaczów

godz.8.00

Bogdanka Gaj

2. Przesyłamy skany wszystkich informacji przekazanych zgodnie z
art.42ab ust.1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców/zarządców obwodów
łowieckich w formie pliku pdf (skan) w załączniku:

. Skan 1 Koło Łowieckie nr 7 "Knieja" obwód 126

. Skan 2 Koło Łowieckie nr 3 LTPM "Jeleń" obwód 140

. Skan 3 Koło Łowieckie nr 1 "Szarak" obwód 113

. Skan 4 Koło Łowieckie nr 53 "Bażant" obwód 127

3. Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc
polowań zbiorowych będą podawane na stronie
<https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3
Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu33%26value%255B1%255D%3D26>
https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3D
selectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu33%26value%255B1%255D%3D26

Powyższe informacje były udostępnione na stronie internetowej urzędu gminy


<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac
t=8&ved=2ahUKEwi8ncKsrL_eAhVEiywKHYjZCyMQFjAAegQIDxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.p
uchaczow.pl%2F&usg=AOvVaw2MMpC5Pd0bIBpLJSQMvPk8> www.puchaczow.pl/

pod linkiem:
<http://www.puchaczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=1968&a
kcja=artykul>
http://www.puchaczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=1968&ak
cja=artykul

oraz na stronie ( <https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/>
https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/) w zakładce Obwieszczenia

4. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym będą podawane na stronie
<https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3
Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu33%26value%255B1%255D%3D26>
https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3D
selectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu33%26value%255B1%255D%3D26

Powyższe informacje były udostępnione na stronie internetowej urzędu gminy
<http://www.puchaczow.pl/> www.puchaczow.pl/

pod linkiem:


<http://www.puchaczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=1824&a
kcja=artykul>
http://www.puchaczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=1824&ak
cja=artykul

oraz na stronie ( <https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/>
https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/) w zakładce Obwieszczenia

Małgorzata Szych- Jakubowska

Podinspektor ds.egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami i rolnictwa

Urząd Gminy Puchaczów

ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów

tel. (81) 75-75-012

NIP: 713-10-45-716, REGON: 000550143

www.puchaczow.pl, e-mail: {{ email }}

---------------------------------------

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać

informacje zastrzeżone i prawnie chronione.

Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o

poinformowanie o tym fakcie nadawcy

i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary
and

legally privileged information.

If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and
delete

this e-mail along with attachments.

Załączniki