W nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy w
Radzanowie w załączeniu przekazuje skany planów łowieckich na rok 2018. Ponadto
informujemy, iż na dzień dzisiejszy informacje na temat terminów polowań nie są
publicznie udostępniane na stronie internetowej Urzędu.

Urząd Gminy w Radzanowie
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Ewa Wiejas-Nowacka

Załączniki