W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

Ad.1 i 2 - przesyłam pliki z informacjami w załącznikach

Ad. 3 - udostępniam link do strony Biuletynu Informacji Publicznej

- http://sabnie.bip.net.pl/?c=236

Ad.4 - Urząd Gminy nie prowadzi książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

--
Emilia Gołębiewska
{{ email }}

Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

tel. 25 787 41 90
fax 25 787 42 49

Załączniki

  • załącznik_1.docx
  • załącznik_2.docx
  • załacznik_3.docx
  • ZAŁĄCZNIK_4.docx