URZĄD GMINY HAŃSK Hańsk Pierwszy, dnia 08 listopada 2018 r.
22 –235 Hańsk Pierwszy,
ul. Osiedlowa 4
R.6151.5.2018
Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych
„Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
adres:
sprawa-10161@pokot.pl (mailto:sprawa-10161@pokot.pl)
W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 października 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy Hańsk informuje:
Odp. 1 i 2
W załączeniu przesyłam Załącznik nr 1i nr 2
Odp. 3
http://www.hansk.pl/informacje-dla-mieszkancow/rolnictwo/228-plany-polowan
Odp. 4
http://www.hansk.pl/informacje-dla-mieszkancow/rolnictwo
Sporządził:
Anna Brodawka – Młodszy referent UG Hańsk
a.brodawka@hansk.pl (mailto:a.brodawka@hansk.pl)

Załączniki

Pobierz list