Witam!
Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych
„Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
adres: sprawa-10161@pokot.pl (mailto:sprawa-10161@pokot.pl)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 października 2018 r. o udostępnienie informacji
publicznej do wcześniejszej odpowiedzi dołączam załącznika nr 3 do pytania nr 1-2, oraz
wcześniejszą odpowiedz.
Urząd Gminy Hańsk

Załączniki