Dziękuję za nadesłane informacje. Mam jednak wątpliwość, czy istotnie są w nich "wszystkie informacje odnośnie planowanych polowań". Nie potrafiłem odnaleźć informacji na temat godzin rozpoczęcia i zakończenia polowań zaplanowanych na: 17 listopada w obwodzie nr 368 lub 369 (przy okazji proszę o informację o dokładnym miejscu, gdzie będzie odbywać się to polowanie), 18 listopada w obwodzie nr 265, 17 i 18 listopada w obwodzie nr 338 lub 349 (również proszę informację o dokładnym miejscu polowania).
Proszę o nadesłanie tych danych oraz informacji, kiedy wpłynęły one do Urzędu Gminy w Szczawinie.

Proszę o potwierdzenie, że zawiadomienie o polowaniach, które odbyły się 6 i 7 października w obwodzie 338 lub 349, Wojskowe Koło Łowieckie nr 120 dostarczyło do Urzędu Gminy w Szczawinie dopiero w dniu 2 października 2018 r., to jest z naruszeniem terminu określonego w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie. Proszę o informację z jaką datą Wójt Gminy Szczawin Kościelny wydał obwieszczenie, zawiadamiające o miejscu, terminie, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia polowań, które odbyły się w dniach 6 i 7 października 2018 r.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Pobierz list