Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 8 listopada 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, Urząd Gminy Lubartów
informuje, że:

Ad.1. i Ad. 2.

Urząd Gminy nie posiada informacji o zaplanowanych polowaniach zbiorowych w
formie edytowalnej. Nie jest organem odpowiedzialnym za tworzenie takich
informacji, w związku z czym po wersję edytowalną informacji dot. daty,
godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań należy
zwrócić się do poszczególnych Kół Łowieckich.

Wszystkie informacje przekazane przez dzierżawców i zarządcę obwodów
łowieckich znajdujących się w granicach Gminy Lubartów w formie plików pdf
(skanów) przekazujemy w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Ad. 3.

Informacje, przekazane przez Koła Łowieckie, dotyczące polowań
zbiorowych podawane są na stronie głównej Gminy Lubartów
http://www.gmina-lubartow.pl/ w "Komunikatach", np.:
http://www.gmina-lubartow.pl/index.php/komunikaty/741-informacja-o-planowane
j-organizacji-polowan-zbiorowych-na-terenie-obwodu-lowieckiego-nr-132 .

Ad . 4.

Dostarczone informacje o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym będą umieszczane na stronie
głównej Gminy Lubartów http://www.gmina-lubartow.pl/ w "Komunikatach" oraz
na BIP Gminy Lubartów w Zakładce "Ochrona środowiska" "Publicznie dostępny
wykaz danych": https://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137 .

Zgodnie z wnioskiem informacja zostaje przesłana drogą elektroniczną na
adres {{ email }}

Z poważaniem,

Michał Dejko

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Gminy Lubartów

ul. Lubelska 18a, 21-100 Lubartów

pok. 28, tel. 81 854 59 02, e-mail: {{ email }}

Załączniki

  • Folder2018-11-140005.PDF
  • Folder2018-11-140004.PDF
  • Folder2018-11-140003.PDF
  • Folder2018-11-140002.PDF
  • Folder2018-11-140001.PDF