W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych, w
załączeniu przesyłam żądane informacje w oparciu o przesłane terminarze
polowań przez Koła Łowieckie działające na terenie gminy Stryków.

Pozdrawiam

Teresa Matuszewska

Urząd Miejski w Strykowie

Tel. 42 719-80-02, w.350

"Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina
Stryków z siedzibą w 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć
na stronie: <http://bip.strykow.pl/?c=888> http://bip.strykow.pl/?c=888

Załączniki