Dzień dobry.

W załączeniu przesyłamy skan odpowiedzi wraz z załącznikami w sprawie
wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Kinga Dąbrowska.

Wydział Ochrony Środowiska

T: 32 67 222 15

e-mail: ochronasrodowiska <mailto:{{ email }}> @zawiercie.eu

Urząd Miejski

ul. Leśna 2,

42-400 Zawiercie

T +48 32 67 216 61 do 63

<http://www.zawiercie.eu/> www.zawiercie.eu

<http://www.facebooc.com/zawiercie.eu>

<http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Join us on

<http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> facebook

<http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Zawiercie

Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte

tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.

Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,

dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego

dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę

wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami

oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you

are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)

please notify the sender immediately and destroy this e-mail.

Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this
e-mail is strictly forbidden.

Załączniki