Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31 października 2018 r. dotyczący
udostępnienia zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
gminy po 1 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo
łowieckie poniżej przekazuję
odpowiedzi na wnioskowane pytania:

Ad. 1

Obwód łowiecki nr 80 teren objęty polowaniem w granicach Gminy Grudusk:
Stryjewoi Przywilcz. Data polowania zbiorowego 17.11.2018 r. (sobota),
miejsce zbiórki i odprawy: Chrosotowo-Zalesie 12godz. 8.00.

Nie otrzymaliśmy informacji o godzinie zakończenia zaplanowanego polowania.

Ad.2 W załączeniu przesyłamy (skany) wszystkich otrzymanych planów
łowieckich na 2018 r.

Ad. 3 Informuję, że terminy oraz miejsca zbiorowych polowań są
zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Grudusk www.grudusk.com <http://www.grudusk.com>w zakładce
Ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo
http://grudusk.com/index.php/ochrona-srodowiska/lowiectwo.

Ad. 4 Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Grudusk www.grudusk.com <http://www.grudusk.com>w zakładce Ochrona
środowiska (podstrona Łowiectwo
http://grudusk.com/index.php/ochrona-srodowiska/lowiectwo) również będą
podawane informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym. Przedmiotowe informacje dotychczas nie były nam
przekazywane.

Z poważaniem

Bożena Rogowicz-Staniszewska

Urząd Gminy Grudusk

ul. Ciechanowska 54

tel.: 23 6715 012 w. 17

W dniu 2018-11-14 o 14:39, Sekretariat pisze:
---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Załączniki

  • PLAN_POLOWAŃ ( Nie wykryte ) Pobierz
  • image0200.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz