Stosownie do złożonego przez Pana w dniu 31.10.2018r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że odpowiedź Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego znajduje się w załącznikach do niniejszej wiadomości. Podaję ponadto linka w wersji do skopiowania w przeglądarkę, który został przywołany w treści pisma: http://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=8839.

Pozdrawiam,
Joanna Marciniak
Podinspektor,
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
42 270 03 20

Joanna Marciniak

 Podinspektor,

 Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,

 42 270 03 75

Załączniki