Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji w sprawie
organizowanych przez koła łowieckie polowań w załączeniu przesyłam skany
planów polowań Kół Łowieckich z terenu Gminy Kroczyce.

Plany polowań, terminy i miejsca polowań są wywieszane na tablicy ogłoszeń
tutejszego Urzędu Gminy oraz na tablicach informacyjnych sołectw, na których
terenie się odbywają .

G. Masłyka

Urząd Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

Załączniki