Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek w dniu 05
listopada 2018 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej.

--
Sygnatura

Mariola Brzezińska
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. (42) 716-25-15
faks (42) 716-45-54

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz.
Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli
informacyjnej lub klikając link
<https://gminazgierz.pl/serwis/klauzula-informacyjna-urzedu-gminy-zgierz/>.

Załączniki

Pobierz list