Dzień Dobry,
w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 07.11.2018r o udostępnienie informacji
publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy
po 1 kwietnia 2018 roku, uprzejmie informuję, iż:
1\. Urząd Miejski w Kowarach nie posiada wersji edytowalnej kalendarzy
zaplanowanych polowań, gdyż dokumenty te zostały wysłane w formie pdf na adres
e-mail oraz dostarczone na skrzynkę podawczą Urzędu w formie papierowej.
2\. Informacje przekazane przez koła łowieckie znajdują się w załączeniu.
3\. Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych są udostępnione na stronie
internetowej http://www.bip.kowary.pl/public/?id=105521
4\. Koła łowieckie nie poinformowały Urzędu Miejskiego w Kowarach o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Osoba wytwarzające informację: Ewelina Młotkowska/ Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji publicznej: Żaneta Waligóra/
Stanowisko ds. prowadzenia dokumentacji pracowniczej i zarządzania informacją

Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Załączniki