Dzień dobry,

odpowiadając na pismo z dnia 14.11.2018 r. informuję:

1. w załączeniu wykaz polowań w wersji edytowalnej, nie wszystkie koła
przysłały informacje o terminach i miejscach polowań. Zostały stosownie
powiadomione o obowiązku.

2. w załączeniu skany pism jakie otrzymaliśmy od Kół Łowieckich

3. informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorczych podawane są pod adresem
http://zloczew.pl/bip-wykaz-spraw/3647/lowiectwo

4. adres strony internetowej, gdzie są podawane do publicznej wiadomości
o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym http://zloczew.pl/bip-wykaz-spraw/3647/lowiectwo

Pozdrawiam

--

Załączniki

Pobierz list