W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.
Małgorzata Fiedukowicz

Kierownik

Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Budynek A, pok. 115

Tel.: (22) 779 00 39

e-mail: {{ email }}

Urząd Miasta Józefowa

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Tel.: (22) 779 00 00, Fax: (22) 779 00 15

Załączniki