Pozdrawiam

Stanisław Siemionek

Kierownik Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości

Urzad Gminy Łuków

ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

tel. 25 798 24 39 wew. 135

<mailto:{{ email }}> {{ email }}

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 listopada 2018r., przesłany drogą
e-mailową udzielam poniżej informacji publicznej :

Ad.1 Niestety nie posiadamy formy edytowalnej zaplanowanych polowań.

Ad.2 W załączniku przesyłamy wszystkie posiadane informacje o zaplanowanych
polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Łuków.

Ad. 3 Otrzymywane terminarze zaplanowanych zbiorowych polowań na terenie
Gminy Łuków poszczególnych kół łowieckich udostępniane są do publicznej
wiadomości poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. urzędzie.

Pozdrawiam

Stanisław Siemionek

Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości

Urząd Gminy Łuków

ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

tel. 25 7982439 wewn. 135

Załączniki

  • 181119125234_0001.pdf