Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej
dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
gminy po 1 kwietnia 2018 roku w załączeniu przesyłam w formie
edytowalnej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
zaplanowanych polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy
Niedźwiada przedłożone przez Koła Łowieckie, a także skany dokumentów
otrzymanych od Kół Łowieckich zgodnie z art. 42ab ust.1.

Jednocześnie informuję, że informacje dotyczące planów polowań
udostępniane były na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada w zakładce dla mieszkańców-
informator gminy-plan polowań zbiorowych -
http://www.niedzwiada.pl/index.php/dla-mieszkancow/558-plany-polowan-zbiorowych-kol-lowieckich.
Natomiast informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym były umieszczane na tablicy ogłoszeń.

Informacje o planach polowań oraz miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w formie obwieszczenia
zostały udostępnione w formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń
budynku Urzędu Gminy, poszczególnych Sołectw oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada - BIP-w zakładce obwieszczenia i
ogłoszenia.

Z poważaniem

Małgorzata Tchórzewska

Urząd Gminy Niedźwiada

81 465-35-99

Załączniki

  • PLANY_POLOWAŃ_SKANY_DOKUMENTÓW.pdf
  • Wersja_edytowalna_planów_polowań.odt
  • SKAN_DOKUMENTU_KOŁO_ŁOWIECKIE_BÓR.pdf